Adferdsavtale

LUKS har utarbeidet en adferdsavtale. For å motta denne adferdsavtalen kan du kontakte LUKS.

Avtalen består av følgende dokumenter:

  • LUKS dok. nr. 2501
  • LUKS dok. nr. 874
  • LUKS dok. nr. 2502
  • LUKS dok. nr. 2503
  • LUKS dok. nr. 2504

Hensikten med avtalen:

Hensikten med avtalen er å systematisere arbeidsdelingen mellom oppdragsgiver og oppdragstaker slik at en kan sikre høy kvalitet på varestrømmen fra bestilling til varene er levert.

Avtalen tar sikte på å legge forholdene best mulig til rette for et logistisk samarbeid med henblikk både på å redusere kostnader og å bidra til felles konkurransedyktighet, samt å sikre en hensiktsmessig og hygienisk forsvarlig transport, levering og oppbevaring av varene. Eksisterende regelverk for kjøp og salg, HMS og IK-mat etc. legges til grunn.