Sven Bugge

LUKS

Daglig leder

Vareleverandørenes største utfordring er ironisk nok vanskelig tilgjengelighet til varemottakene.

Dette er negativt for sjåførenes HMS-forhold, det er ressurskrevende for bedriftene og det fører til unødig forurensning.

Et velfungerende varemottak krever god planlegging og gjennomføring av adkomst, plassering og utforming av varemottaket. Den enkelte aktørs rolle og organiseringen av arbeidet på stedet er også avgjørende for raske og smidige leveranser.

LUKS har siden 1987 arbeidet med slike problemstillinger i teori og praksis. Dette involverer nøkkelpersoner i relevante private bedrifter, organisasjoner, fagforeninger, offentlige etater og politiske miljøer lokalt og sentralt.

Nettverksbygging og aktivt bruk av dette, står sentralt i LUKS arbeidsform. Stadig flere skjønner at raske og velfungerende vareleveranser gir en bedre arbeidsdag for sjåførene, mer effektiv logistikk og et bedre ytre miljø.