Geir Kvam

Utreder

Fellesforbundet

LUKS - for en bedre arbeidsdag.

Fellesforbundet organiserer sjåfører innen lang- og nærtransportsektoren. Mange av sjåførene er ansatt i bedrifter som driver distribusjon av varer i byene. Disse sjåførene har mange utfordringer både i tilknytning til fremkommelighet i trange bygater og tilgang til parkeringsmuligheter for å få levert varer.

I tillegg er mange varemottak av en slik beskaffenhet at vareleveringene i seg selv blir svært belastende. Denne type problemer er vanskeilig å håndtere både for bedriftens verneombud og de tillitsvalgte da dette ofte er avhengig av kommunikasjon både med kunder og med offentlige myndigheter. Her er LUKS en svært verdifull støttespiller som både har stor kompetanse og et godt kontaktnett utad.

I tillegg er det positivt at LUKS har representanter fra arbeidsgiver og arbeidstagersiden.

Fellesforbundet ser det som viktig å bidra til at LUKS blir enda mer synlig.