Iver Sæther

Key Account Manager

Ringnes Supply Company AS

Ringnes AS ser verdien av LUKS.

LUKS løser effektivt mange utfordringer hos våre kunder og våre offentlige samarbeidspartnere. De har et aktivt samarbeid med politi, samferdsel og relevante etater for at våre kunder skal få den servicen de fortjener ifm vareleveranser.

Dette gjør videre at våre sjåfører får en effektiv hverdag, bedre HMS og ikke minst så kan trafikk og leveranser avvikles bedre for alle. Trafikk er logistikk og det er mange utfordringer. Alle varer som skal leveres til butikker hver dag skaper et enormt press på by/lokal bildet. Alle butikker kan ikke få dedikerte varemottak pga beliggenhet, dette skaper et enormt behov for samordning. LUKS er det beste verktøyet vi har for å skape en best mulig forståelse for hvordan vi bør håndtere et varemottak uansett beliggenhet. De er nøytrale og tar hensyn til alle parter (leverandør, kunde, bilister og myndigheter).

LUKS har gjennom flere år bygget opp høy kompetanse og er den beste fag organisasjon på dette området. De er ikke bare teoretiske med mange gode veiledninger, men også et utførende ledd som er ute og løser mange enkeltsaker i praksis. Ingen andre kan dokumentere det samme som LUKS i denne sammenheng. LUKS tenker forbedring hele tiden og dermed er det en organisasjon som er enkel å jobbe med og ikke minst: De løser den teoretiske eller praktiske utfordringen du har.