Knut Elkjær

Sjefsingeniør

Arbeidstilsynet Oslo

Vanskelige leveringsforhold er en av de største utfordringene i lastebilsjåførenes arbeidsmiljø. LUKS arbeider opp mot alle aktører som kan gjøre noe med dette, slik som politikere, byplanleggere, arkitekter, gårdeiere, vei- og parkeringsmyndigheter osv. Arbeidstilsynet mener en slik bred tilnærming er helt avgjørende for å bedre leveringsforholdene, slik at vi kan redusere faren for at sjåførene får helsekader som følge av tunge løft, stress osv.